Struktura organizacyjna

Zakłady Lecznicze
  • Medyczne Centrum Zabiegowo Rehabilitacyjne Oddział Szpitalne
  • Medyczne Centrum Zabiegowo Rehabilitacyjne Przychodnie Specjalistyczne

 

 

Jednostki organizacyjne
  • Medyczne Centrum Zabiegowo Rehabilitacyjne Oddziały Szpitalne

001 - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

002 - Blok Operacyjny

004 - Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

005 - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

006 - Sterylizatornia

007 - Dział Farmacji szpitalnej

009 - Oddział rehabilitacji narządu ruchu

010 - Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej


  • Medyczne Centrum Zabiegowo Rehabilitacyjne Przychodnie Specjalistyczne

011 - Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

012 - Poradnia neurochirurgiczna

014 - Pracownia usg

015 - Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Copyrights ©2017: mgweb.pl - NovuMed