Cele i zadania

 

  • Celem działania podmiotu leczniczego jest udzielenie świadczeń specjalistycznych dla dorosłych i dzieci w miejscu prowadzonej działalności leczniczej oraz świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w rodzaju chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz rehabilitacji narządu ruchu.
  • Zadaniem podmiotu leczniczego jest zachowanie Zdrowia oraz ratowanie, przywracanie i poprawa Zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia oraz przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Copyrights ©2017: mgweb.pl - NovuMed