Jacek Kurnicki

Jacek Kurnicki
Kurnicki 2

dr n. med. Jacek Kurnicki

Chirurgia

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorat oraz specjalizację z chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej uzyskał w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej (aktualna nazwa: Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej) SPCSK WUM przy ul. Banacha, w której pracuje do dzisiaj.
W chirurgii ogólnej szczególnie bliska jest muchirurgia tarczycy oraz chirurgia wideoskopowa.

Jako jeden z pierwszych w Polsce wykonał małoinwazyjne wycięcie tarczycy z wideoasystą (MIVAT) oraz cholecystektomię laparoskopową z jednego cięcia (SILS). Wykonuje laparoskopowo plastyki przepuklin brzusznych (IPOM, TEP, TAPP). Ukończył szkolenie prowadzone przez European Thyroid Association i otrzymał certyfikat w zakresie ultrasonografii gruczołu tarczowego.
W chirurgii naczyniowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób tętnic i żył. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce dopplerowskiej naczyń, potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wykonuje w pełnym zakresie operacje tętnic i żył, zarówno metodami klasycznymi jak i wewnątrznaczyniowymi, a także zabiegi skleroterapii żył. Umiejętności potwierdzone certyfikatami.

Swoje kwalifikacje stale podnosi w trakcie szkoleń i konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Naucza chirurgii studentów Wydziału Lekarskiego WUM w języku polskim i angielskim. Prowadzi szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Jest członkiem: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, European Society for Vascular Surgery oraz International Society of Endovascular Specialists.

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Specjalizuje się m.in. w diagnostyce i leczeniu chorób tętnic i żył.

Miejsca konsultacji ambulatoryjnych:
Europejskie Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych, ul. Komisji Edukacji Narodowej 98/U18, Warszawa
Renort , ul. Biały Kamień, Warszawa

Copyrights ©2017: mgweb.pl - NovuMed