Paweł Skowronek

Paweł Skowronek
pawel skowronek

dr n. med. Paweł Skowronek

Ortopedia

Kierownik Kliniki Chirurgii Ortopedyczno–Urazowej WSZZ Kielce UJK , Centrum Urazowe , Koordynator Zespołów oddziałów Ortopedii i Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Zakład wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2010 roku organizator , Koordynator oraz Trener w Międzynarodowych Ośrodkach Szkoleniowych w technikach miniinwazyjnych protezoplastyk stawów. Absolwent studiów MBA SGH/WUM.

Specjalista w zakresie protezoplastyk stawów , w szczególności technik miniinwazyjnych MIS DAA, oraz zabiegach rewizyjnych protez. Prekursor i trener w Polsce od 2006 roku technik miniinwazyjnych w alloplastyce stawów biodrowych. Prekursor technik mininwazyjnych MIS DAA i DAA w Warszawskiej Klinice Ortopedii i Traumatologii WUM. Obecne doświadczenie w tym zakresie operacji to ponad 4000 zabiegów z użyciem technik MIS DAA , DAA oraz zabiegów rewizyjnych.

Dostęp przedni MIS DAA w protezoplastyce stawu biodrowego minimalizuje śródoperacyjne uszkodzenie tkanek miękkich poprzez brak pierwotnego uszkodzenia tkanki mięśniowej w stosunku do standardowych dostępów operacyjnych . Poprzez implantację protezy w przestrzeni międzymięśniowej uzyskujemy pierwotnie naturalne napięcie i siłę mięśniową bez oczekiwania na zrost tkanek , dzięki czemu przyspieszamy i skracamy rehabilitację oraz hospitalizację pacjenta. Zmniejszamy również ryzyko zwichnięcia protezy oraz powierzchnię operacji .Dostęp DAA statystycznie jest najmniej ryzykowny ze względu na możliwość dyslokacji protezy , zwłaszcza przy typowych ruchach dnia codziennego , jak siadanie , kucanie , itp. Poprzez zastosowanie MIS DAA lub DAA dajemy również szansę na najmniejsze ograniczenia zakresu ruchów oraz możliwość utrzymania wysokiej aktywności pacjentów.

Specjalista z zakresu alloplastyk stawów biodrowych i kolanowych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie implantów typu preassembled , „krótkich” trzpieni , implant1)ó wmodularnych itp.
Ukończone studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z 3 letnim stypendium naukowym. Specjalizacja w Klinice Ortopedii i Traumatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ukończona egzaminami z wyróżnieniem. W latach 1998-2012 asystent i starszy asystent w oddziałach Protezoplastyk Stawu Biodrowego i Kolanowego, Traumatologii .

Od 2007 prekursor nowoczesnych technik miniinwazyjnych protezoplastyk stawów biodrowych w Warszawskiej Klinice Ortopedii. Wykładowca na wydziałach lekarskich, rehabilitacyjnym, English division. Autor i współautor prac o tematyce ortopedycznej i radiologicznej.

Od roku 2009 międzynarodowy i krajowy trener-szkoleniowiec technik miniinwazyjnych stawów biodrowych – obecnie z ponad 12 letnim doświadczeniem w powyższych zabiegach w i za granicą , współtwórca modyfikacji technik i narzędzi MIS DAA ponad 350 szkoleń typu chirurg-chirurg dla lekarzy z Polski , Europy , Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Pn. i Płd. Trener w ośrodkach chirurgicznych w Europie , Azji , bliskim Wschodzie

2012 – obrona pracy doktorskiej z zakresu zwichnięć protez stawu biodrowego.
2013 – rozpoczęcie współpracy z Warszawskim Centrum Onkologii w nowatorskich biotechnikach z wykorzystaniem komórek macierzystych w zmianach zwyrodnieniowych stawów oraz zmianach pourazowych.
2014 – Obrona pracy dyplomowej na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Zarzadzania w tematyce „Zarządzania w Służbie Zdrowia w dobie przekształceń własnościowych”.
2014 – obecnie Kierownik Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Urazowe
2015 – Nagroda Lekarza roku w Kielcach w roku 2014.
2016 – Nagroda Lekarza roku w Kielcach oraz w województwie Świętokrzyskim w roku 2015, jak również Nagroda „Ortopeda roku” w województwie świętokrzyskim. Od 2005 liczne krajowe i międzynarodowe wystąpienia w tematyce protezoplastyk stawów oraz dostępów miniinwazyjnych,
2017 –obecnie Koordynator Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego;
2019 – obecnie mazowiecki konsultant wojewódzki w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
2019 – obrona podyplomowej pracy MBA w ramach studiów podyplomowych SGH / WUM – Zarządzanie w służbie Zdrowia 

Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Specjalizuje się w leczeniu chorób stawu biodrowego. Jest pionierem korzystania z technik miniinwazyjnych z dostępu przedniego.

Copyrights ©2017: mgweb.pl - NovuMed