Maciej Ambroziak

Maciej Ambroziak
Ambroziak 2

dr n. med. Maciej Ambroziak

Ortopedia

Posiada specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń I Wydziału Lekarskiego  Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Queen Mary’s Hospital w Wielkiej Brytanii.
Doktorat z wyróżnieniem i specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu uzyskał w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Dr Ambroziak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej.
W 2006 roku  uhonorowany  stypendium  Amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej odbył  szkolenie w zakresie chirurgii artroskopowej w Insall Scott Kelly Institute oraz w Hospital for Special Surgery w Nowym Yorku. Doświadczenie zdobyte w USA umożliwiło zastosowanie przeszczepów allogenicznych (przeszczepy ze zwłok z banku tkanek) w pierwotnych jak i rewizyjnych rekonstrukcjach więzadeł krzyżowych.
W Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie zatrudniony na stanowisku Adiunkta na oddziale chirurgii kolana. Wykonuje łącznie ok. 900 zabiegów artroskopowych rocznie w tym ok 420 artroskopowych rekonstrukcji ACL (więzadła krzyżowego przedniego).  Odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie kursów w charakterze instruktora w zakresie chirurgii artroskopowej i artroskopowych rekonstrukcji więzadłowych. Wychowanek i uczeń Profesora Wojciecha Maria Kuś- "Ojca Polskiej Chirurgii Kolana".

 Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - w szczególności chirurgii stawu kolanowego, leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego.

Miejsca konsultacji ambulatoryjnych:
1. Europejskie Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych, ul. Komisji Edukacji Narodowej 98/U18, Warszawa"

Copyrights ©2017: mgweb.pl - NovuMed